Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PXstart.com – Ing. Vojtěch Kuthejl. IČ 76672476 se sídlem Panská zahrada 549, 384 22 Vlachovo Březí, Česká republika. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Panská zahrada 549, 384 22 Vlachovo Březí
  email: info@fitea.cz
  telefon: +420 606 865 324
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor; nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Když návštěvníci zanechají komentáře na webu, shromažďujeme data zobrazená ve formuláři komentářů, stejně jako IP adresu návštěvníka a řetězec uživatelského agenta prohlížeče k detekci spamu.
 4. Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu.
 5. Anonymizovaný řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (také nazývaný hash) může být poskytnut službě Gravatar, aby se zjistilo, zda ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek veřejně viditelný v kontextu vašeho komentáře.
 6. Pokud nahráváte obrázky na web, měli byste se vyvarovat nahrávání obrázků s vestavěnými lokalizačními daty (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stahovat a extrahovat jakákoli lokalizační data z obrázků na webu.
 7. Cookies
 8. Pokud na našem webu zanecháte komentář, můžete si vybrat uložení vašeho jména, e-mailové adresy a webové stránky v cookies. Tyto cookies slouží pro vaše pohodlí, abyste nemuseli znovu vyplňovat své údaje, když zanecháte další komentář. Tyto cookies vydrží jeden rok.
 9. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookie, abychom zjistili, zda váš prohlížeč akceptuje cookies. Toto cookie neobsahuje žádná osobní data a je zahozeno, když zavřete prohlížeč.
 10. Když se přihlásíte, také nastavíme několik cookies k uložení vašich přihlašovacích informací a vašich voleb zobrazení obrazovky. Přihlašovací cookies vydrží dva dny a cookies pro volby obrazovky vydrží rok. Pokud zvolíte „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení vydrží dva týdny. Pokud se odhlásíte z vašeho účtu, přihlašovací cookies budou odstraněny.
 11. Pokud upravujete nebo publikujete článek, v prohlížeči bude uloženo další cookie. Toto cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku článku, který jste právě upravili. Vyprší po 1 dni.
 12. Vložený obsah z jiných webových stránek
 13. Články na tomto webu mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová přesně stejným způsobem, jako by návštěvník navštívil jinou webovou stránku.
 14. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat cookies, vkládat další sledování třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování vaší interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste na daném webu přihlášeni.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a novinkového zpravodaje) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a novinkového zpravodaje) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároku z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajištující marketingové služby.
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo písemně nebo elektronicky odvolat souhlas se zpracováním, a to na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zašifrováním.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.10.2023.
FITEA
Logo
Porovnejte položky
 • Total (0)
Srovnat